Partner potrebný pre viac ako milión obchodných aktivít

Odpovědět
muellerr028
Příspěvky: 7
Registrován: pát 01. kvě 2020 19:15:17

Partner potrebný pre viac ako milión obchodných aktivít

Příspěvek od muellerr028 »

S pandémiou COVID-19, ktorá môže spustiť globálnu recesiu, vyrábame autentické zmenky v mene USD a EUR € s rôznymi sériovými číslami pre každý účet. Inštalovali sme substráty bankoviek s polotovarom už vyryté a navrhnuté predné a zadné strany rôznych mien každej nominálnej hodnoty. Potrebujeme partnera, ktorý bude diskrétne pracovať na dokončení výroby našich bankoviek s polodokončením a urobiť z neho zákonné platidlo v percentách, o ktorých budeme diskutovať na osobnom stretnutí v prípade, že s nami budete súhlasiť. Naplánujeme stretnutie, aby sme vám ukázali všetko a prediskutovali všetky podrobnosti a vytvorili vzorky, aby ste mohli vyskúšať autenticitu. Všetky poznámky prejdú hlavným testom, ako je ultrafialové svetlo, test ceruzkou, omnoho viac detekcie falošných peňazí.

Whatsapp .. +447440452178

email..genuinneproducts @ programmer.net

https://www.gglabinc.com/

http://www.realdocuments48hrs.com/

Skype..nicolas.persey


Partner Needed For A Multi Million Business Venture


With the COVID-19 pandemic which may trigger a global recession, we produce authentic currency bills of USD$ and Euros€ with different serial numbers on each bill. We have instock the semi finish banknote substrates already engraved and designed front and back of the various currencies of each denomination. We need a partner to work with discretely to finish the production of our semi finish banknote substrates and make it legal tender on a percentage which we are going to discuss in a personal meeting in the event that you agree to work with us. We will schedule for a meeting to show you everything and discuss all details and produce samples so you can go test to confirm authenticity. All Notes will pass major test like ultra violet light, pencil test, many more fake money detection.

Whatsapp..+447440452178

email..genuinneproducts@programmer.net

https://www.gglabinc.com/

http://www.realdocuments48hrs.com/

Skype..nicolas.persey

Odpovědět